condicions i normativa

condicions generals

Ibercamera es reserva el dret d’incloure qualsevol tipus de modificació en la programació, les dates, els horaris i els artistes anunciats si les circumstàncies ho fessin imprescindible. La cancel·lació d’un concert serà l’única causa admissible per a la devolució de l’import de la part proporcional de l’Abonament o de la localitat.

Un cop formalitzada la compra, en cap cas Ibercamera acceptarà ni anul·lacions ni devolucions. En el cas de pagament fraccionat, l’impagament d’un dels terminis suposarà la immediata cancel·lació de l’Abonament i el càrrec de les despeses bancàries.

L'adquisició de qualsevol abonament i/o localitat comporta l'acceptació d'aquestes condicions.

Les dades personals facilitades en el moment de fer l’abonament seran incorporades a un fitxer propietat d’Ibercamera, SA, amb la finalitat de gestionar la venda d’abonaments i de trametre informació sobre les activitats promogudes per la societat. Aquestes dades també seran incorporades a un fitxer propietat de la Fundació Auditori-Palau de Congressos de Girona amb la mateixa finalitat. L’abonat tindrà dret a accedir en qualsevol moment a les seves dades i a rectificar-les o cancel·lar-les notificant-ho per escrit als titulars dels fitxers.